Datalagring - Denali
Denali er ledende i det norske markedet innenfor datalagring og sikkerhetskopiering og er din partner for moderne og fremtidsrettet infrastruktur
løsningsarkitektur, konsulenttjenester, helsesjekk, responsavtaler, it, drift, support, løsningsdesign, backup, sikkerhetskopiering, sikring, hyperkonvergert, nettverk, klient, server, infrastruktur
22343
page-template-default,page,page-id-22343,page-child,parent-pageid-21928,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.6,menu-animation-underline-bottom,fs-menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Datalagring

Tradisjonell

Med introduksjonen av Software Defined Storage og konvergerte og hyperkonvergerte løsninger blir nå de tradisjonelle SAN og NAS lagringsløsningene ofte omtalt som tradisjonell lagring. «Tradisjonell» bør på ingen måte oppfattes som et negativt begrep, men det sier litt om den transformasjonen dataromsløsninger nå er inne i, og hvor lagringen er en viktig del av dette. Det selges fremdeles mest tradisjonell lagring i verden, og det vil være slik i flere år fremover, men at det er et skifte på gang og det kan man ikke legge skjul på.

Det legges mye arbeid ned i videreutvikling av de tradisjonelle løsningene fra produsentenes side, og for eksempel enterprise flash systemer, som gir overlegen skalerbarhet for applikasjonsytelse, faller også inn i denne kategorien. Det er med andre ord ikke nødvendig vis slik at det ene er noe mer riktig enn det andre, men man gis flere valg og man må velge riktig løsning for sin virksomhet og for de oppgavene lagringen skal løse. Det er her vår ekspertise blir viktig og hvor vi kan belyse områder som er viktig å vurdere i forhold til det valget som fattes, slik som kostnad, skalerbarhet, forenkling, pålitelighet og sikkerhet.

Programvaredefinert (Software Defined)

Dataromsinfrastruktur består tradisjonelt av servere som kjører virtualisering og lagringsløsninger som er tilkoblet via et nettverk, vanligvis Fibre Channel eller ISCSI. Men en ny generasjon av lagring, ”Software Defined Storage”, utfordrer denne modellen ved å lage et virtuellt lagringsnettverk ut av lokalt tilknyttet flash disk og tradisjonelle harddisker. Begreper som ofte brukes er virtuelt SAN, server SAN eller SAN-fri lagring, og de programvaredefinerte produktene spenner over alt fra rene software produkter til enterprise løsninger bestående av pakketerte løsninger (appliances) med hardware og software i ett. De store fordelene til de programvaredefinerte løsningene ligger i forenkling av infrastruktur og administrasjon, i ekstrem skalerbarhet og kostnadsreduksjon.

Markedet for programvaredefinert lagring er i kraftig vekst og dette markedet er ikke nødvendigvis like oversiktlig som det man er vant til fra de mer tradisjonelle lagringsløsningene. Det er mange produsenter som vil ha en del av dette kraftig voksende markedet, og det består av alt fra relativt små aktører til kjempene som man kjenner godt til fra før. Måten de tilnærmer seg teknologien på er forskjellig og dette gjør det vanskeligere for kunden å treffe de rette valgene for sin virksomhet. Vi leverer produkter fra flere anerkjente produsenter og kan belyse styrker og svakheter ved de ulike produktene målt opp mot din virksomhet og kravene til infrastruktur. Blant disse produktene er valgmulighetene mange og det er ikke slik at ett produkt er riktig i alle sammenhenger.

Skylagring

Lagring av data i sky kan være alt fra fildeling og samhandling mellom brukere i nettbaserte løsninger til et forlenget ben til bedriftens eksisterende lagringsinfrastruktur (et ekstra tier) til for eksempel å lagre arkivdata eller lite brukte data billig i sky. Kostnadsreduksjon og økt fleksibilitet er ofte argumentene for å flytte data ut i skyen.

Denali tilbyr sikre, fleksible løsninger for små og store bedrifter. Dataene lagres i offentlig eller privat sky i Norske høyteknologiske datasentre med de strengeste krav til sikkerhet.