Hyperkonvergert - Denali
Denali er ledende i det norske markedet innenfor datalagring og sikkerhetskopiering og er din partner for moderne og fremtidsrettet infrastruktur
løsningsarkitektur, konsulenttjenester, helsesjekk, responsavtaler, it, drift, support, løsningsdesign, backup, sikkerhetskopiering, sikring, hyperkonvergert, nettverk, klient, server, infrastruktur
22361
page-template-default,page,page-id-22361,page-child,parent-pageid-21928,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.6,menu-animation-underline-bottom,fs-menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Hyperkonvergert

Hyperkonvergert infrastruktur

En hyperkonvergert infrastruktur består av prosesseringskraft, nettverk og lagring. Alt innenfor en og samme standard server boks og med et overbygg for administrasjon av alle komponenter under et felles grensesnitt. Disse serverene, eller nodene som de ofte kalles, kan være ferdig prekonfigurerte og testede noder fra produsent hvor all hardware og software inngår, eller man kan bygge den hyperkonvergerte infrastrukturen selv med hardware og software komponenter ut ifra kompabilitetsmatriser. Nutanix, SimpliVity og Dell EMC VxRail er eksempler på hyperkonvergert infrastruktur som kommer ferdig prekonfigurert fra produsent, mens løsninger med byggeblokker som for eksempel VMware vSAN, ESX og standard x86 servere er eksempel på hyperkonvergert infrastruktur hvor man setter sammen de ulike komponentene selv.

Fordelene med denne typen infrastruktur er mange, men det er også mange viktige hensyn å ta for å treffe det riktige valget for sin virksomhet. Det finnes i dag ca. 65 produsenter som leverer hyperkonvergert infrastruktur, og de er alle forskjellige. Hva som er riktig for deg og din virksomhet krever dialog med oss som leverandør av denne typen løsninger og en gjennomgang av ditt IT-miljø og deres ønsker og behov. Det må tas noen strategiske valg som for eksempel å velge teknologi for virtualisering av serverer og nettverk, og man må ta administrative beslutninger for hvordan infrastrukturen skal administreres og driftes. I tillegg til dette må man vurdere løsningens evne til enkel og rask skalering, sikkerheten i løsningen med tanke på tap av data, integrasjonsmulighetene mot sky osv. Det er med andre ord en rekke valg og beslutninger som skal tas og det er helt avgjørende at man benytter en leverandør som Denali som kan gi leverandøruavhengige råd og som har kompetanse på flere ulike løsninger for hyperkonvergering.